CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ DO NASZEJ PRZYCHODNI? NIC TRUDNEGO, ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Zadawałeś sobie to pytanie?

Zmiana lekarza rodzinnego nie nastręcza większych trudności. Oczywiście wybrać można tylko takiego lekarza, który pracuje w placówce,która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby tego dokonać należy złożyć w przychodni odpowiednią deklarację. Są one dostępne w przychodniach, a także w Internecie, na stronach NFZ. Nie trzeba następnie potwierdzać wyboru w odpowiednim oddziale NFZ. W deklaracji należy podać między innymi własne dane osobowe, a także dane lekarza, na którego się decydujemy.

Należy pamiętać, że możemy dokonać wyboru nie tylko lekarza, ale także pielęgniarki POZ i położnej POZ. Składając deklarację należy przedstawić dowód osobisty. Nie obowiązuje rejonizacja, a więc lekarz nie może odmówić zapisu, kiedy pacjent nie jest zameldowany w pobliżu placówki.

UWAGA!!! Limit zmian w danym roku

W deklaracji musimy wpisać, który raz w danym roku dokonujemy wyboru lekarza POZ. Jest to istotne, gdyż pacjent jest uprawniony w jednym roku do dwukrotnej bezpłatnej zmiany lekarza rodzinnego. Kolejne zmiany to koszt 80 PLN.

Istnieją wyjątki od tej reguły, np. w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, czy w przypadku kiedy lekarz nie świadczy już usług w ramach kontraktu z NFZ.

Wybór lekarza POZ w imieniu dziecka

W imieniu niepełnoletnich dzieci deklarację składają rodzice lub prawni opiekunowie. Noworodki do 6 miesiąca życia, nie posiadające numeru PESEL, mogą być zapisywane na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica czy innego prawnego opiekuna. Po 6 miesiącu życia rodzic (opiekun prawny) musi złożyć nową deklarację według standardowych procedur. Cała rodzina nie musi być zapisana do jednego lekarza POZ.