Zabiegi

Leczenie odleżyn

Leczenie odleżyn stanowi poważny problem, szczególnie wobec narastającego starzenia się naszego społeczeństwa. Duża cześć chorych leżących, przewlekle unieruchomionych w łózkach, pomimo stosowania najstaranniejszej opieki, niestety choruje na odleżyny.Istotnym wskaźnikiem oceny pracy ośrodków jest ilość chorych leżących z odleżynami na oddziale. Do zadań lekarza rodzinnego należy opieka nad chorymi przewlekle w Domach Pomocy Społecznej. Leczenie odleżyn stanowi jedne z najpoważniejszych problemów z jakimi lekarze i pielęgniarki oraz przede wszystkim opiekunowie spotykają się w codziennej praktyce.Przewlekłe rany (lub owrzodzenia) są ubytkami w skórze, które nie goją się samoistnie, wymagają długiego czasu leczenia i okresowo nawracają. Autologiczne osocze bogatopłytkowe (PRP, ang. protein rich plasma) wykazuje potencjalne działanie lecznicze z uwagi na obecność fibryny (substancja produkowana w wątrobie, która przyczynia się tworzenia skrzepu krwi) i wysoką zawartość czynników wzrostu, które jak się powszechnie uważa sprzyjają leczeniu.