JACEK KULETA

Specjalizacja:
Przychodnia: Olsztyn, Jonkowo

Lekarz z dużym doświadczeniem zawodowym, pracujący od wielu lat w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.